Základní nepodmíněný příjem (ZNP)

Odpovědět
Robert Procházka
Příspěvky: 2
Registrován: 25 srp 2020 13:50

Základní nepodmíněný příjem (ZNP)

Příspěvek od Robert Procházka »

Základní nepodmíněný příjem (všeobecný základní příjem, univerzální základní příjem, občanský příjem, občanský plat, garantovaný příjem) je navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek.[1] Jako takový by mohl potenciálně zcela nahradit současný složitý systém sociálního zabezpečení. („Pokud bychom v České republice zrušili všechny sociální dávky i důchody a nahradili je garantovaným příjmem ve stejné výši pro všechny, stačilo by to na šest tisíc korun měsíčně na osobu, což je zhruba polovina průměrného starobního důchodu,“ domníval se v roce 2016 ekonom Deloitte David Marek.[2]) Smyslem této dávky by bylo poskytnout základní zajištění živobytí každému, bez ohledu na to zda pracuje, pracovat nemůže či pracovat nechce. – TOLIK WiKIPEDIE
 
 
 
Zkusme se oprostit od hodnocení, zda je tento koncept levicový, nebo pravicový a pokusme se pojmenovat pro a proti zavedení nepodmíněného příjmu v ČR.
 
Argumenty pro:
 
NAROVNÁNÍ SOUČASNÉHO NESPRAVEDLIVÉHO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU
Sociální systém v tuto chvíli umožňuje čerpat dávky skupinám obyvatel, bez toho, aby je motivoval hledat práci. Jeho nespravedlivost spočívá v tom, že někteří lidé do systému celý život platí, a jiní je využívají. ZNP by tento stav narovnal, takže, mimo jiné, může odbourat nevraživost vůči skupinám, který dokáží současný systém dávek maximálně využívat.
 
ZEŠTÍHLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY
Plošnou výplatou dávek, se výrazným způsobem zeštíhlí státní správa, což bude mít za důsledek tyto pozitivní dopady:
 
a) Úsporu výdajů z rozpočtu na platy nepotřebných zaměstnanců
b) Úsporu výdajů z rozpočtu na provoz úřadů
c) Zvýšení příjmu státního rozpočtu z daní úředníků, kteří najdou místo v podnikatelském sektoru.

Tyto ušetřené výdaje a zvýšené příjmy mohou být započteny do výdajů státu za ZNP
 
KROK K OMEZENÍ DOTACÍ
Na výplatu ZNP budou muset být (pravděpodobně) alokovány prostředky, které nyní stát vyplácí jako dotace do různých oblastí. Prostředky se ekonomiky dostanou lepším způsobem, protože nebudou vypláceny na základě rozhodnutí státních úředníků a jejich odhadů potřeb, ale na základě reálných potřeb jednotlivých občanů.
 
JISTOTA, VOLEBNÍ PREFERENCE A MOTIVACE OBČANŮ
Pro velkou část občanů může jistota příjmu, tedy jistota zabezpečení rodiny a základních životních potřeb, znamenat větší odvahu při zahájení podnikání, řešení lepšího bydlení, apod., což bude mít další pozitivní vliv na příjmy státního rozpočtu.
Pro mnoho lidí, se získáním jistoty ZNP změní volební preference.

Do ekonomiky se přes občany dostane pravidelně velká částka peněz, která bude mít také vliv na rozvoj podnikání a tedy růst podnikatelského prostředí.
 
ZTÍŽENÍ UPLÁCENÍ VOLIČŮ PŘED VOLBAMI
Při ideálním nastavení bude ZNP nebudou moci socialisti jednoduše před volbami uplácet své voliče jednorázovými částkami, tedy výrazně se jim zúží argumentační prostor.
 
Argumenty proti
 
FINANČNÍ NÁROČNOST PRO STÁTNÍ ROZPOČET
Musí se propočítat, jestli po započtení všech úspor, budoucích příjmů bude celý systém stát ufinancovat ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že projekt ZNP v minulosti Vlastimil Tlustý detailně zpracoval a již jednou prosazoval, dá se předpokládat, že to rozpočet zvládne
 
NEBEZPEČÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ
Vzhledem k faktu, že ZNP nebyl nikde na světě plošně zaveden, panuje nebezpečí nepředvídatelných sociálních dopadů na společnost. Jak se například projeví tento fenomén pro atraktivitu migrace do naší země. Atd. S tímto souvisí i stanovení výše vyplácené částky

 

Odpovědět